Wanneer Emdr

EMDR wordt gebruikt om PTSS en andere trauma gerelateerde angsten en fobieën te verminderen.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Nachtmerries en angstige beelden (flashbacks) van deze schokkende gebeurtenis(sen) blijven terugkomen en vervagen niet. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

Maar ook in onze ogen minder ingrijpende gebeurtenissen die we hebben meegemaakt, en die toch psychische klachten met zich meebrengen, kunnen met EMDR effectief worden aangepakt. 

Hoe werkt Emdr
Terug naar technieken