Hoe werkt Emdr

EMDR is een geprotocolleerde procedure en bestaat uit 10 fasen.

Een belangrijk aspect in EMDR is dat de cliënt bewust in het hier en nu is en tegelijkertijd van een afstand kijkt naar de traumatische ervaring. De cliënt is zich ervan bewust dat het trauma niet opnieuw plaatsvindt en dus niet herbeleefd wordt.

In de sessie zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Hierbij vraag ik je mijn vinger te volgen, die van links naar rechts beweegt waardoor de linker- en de rechterhelft worden gestimuleerd. Naast oogbewegingen kan ik ook auditieve of kinesthetische bilaterale stimulatie toepassen. Na elke set volgt er een korte rust waarin ik dan zal vragen wat er in je gedachten naar boven komt.

Doorgaans komen er een stroom van gedachten en beelden op, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na elke set vraag ik je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De bilaterale stimulaties zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Waardoor je een andere betekenis gaat geven aan de bedereigende gebeurtenis.

Tussen de sessies kunnen de effecten nog even doorwerken. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Doorgaans duurt dit niet langer dan een paar dagen. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze zaken kunnen dan in de volgende sessie besproken worden.

Klachten
Terug naar technieken