Tinnitus

Een goede definitie van tinnitus is: geluid waarnemen waarvoor geen externe bron is. Met andere woorden: een geluid dat alleen voor de persoon zelf waarneembaar is.Tot op heden bestaat er geen behandeling die voor de grote groep tinnituspatiënten effectief is. De klachten die uit tinnitus voortkomen, zijn echter wèl vaak te beïnvloeden. 

Tinnitus kan ontstaan door overbelasting door één van de volgende hoofdoorzaken óf door een combinatie daarvan.

tinnitus model

Wanneer je veel last heeft van het tinnitusgeluid, dan kan het oorsuizen een behoorlijke psychische last met zich meebrengen: concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, depressie, angst en snel geïrriteerd zijn. Bijkomende emoties als boosheid, woede en onmacht zorgen er op hun beurt voor dat het nog moeilijker is om de tinnitus te gedogen of te negeren.

Met anderen communiceren, je werk doen, naar een verjaardag gaan, je hobby uitoefenen, de bus of trein pakken, meedoen aan groepsactiviteiten. Bij al deze alledaagse activiteiten kan tinnitus een storende factor worden.

De last die je mogelijk hebt van het geluid, wordt wel beïnvloedt door hoe je je voelt. Acceptatie van, en gewenning aan tinnitus zijn de belangrijkste factoren die de last op den duur kunnen verminderen.

Er zijn verschillende therapieën om beter met tinnitus om te gaan waardoor de klachten verminderen. Hier wordt nu ook steeds vaker wetenschappelijke aandacht aan geschonken. Uit onderzoek blijkt dat EMDR en Hypnotherapie veelbelovende stappen heeft. Niet alleen de klachten die voorkomen bij tinnitus zijn goed te behandelen maar ook de klachten bij  hyperacusis en misofonie zijn te beïnvloeden met deze technieken. 

Wil je meer weten of een afspraak maken, dan kun je bij mij vrijblijvend informeren.

Terug naar technieken