Suggesties

Suggesties zijn doelgerichte interventies. 

Ik maak gebruik van suggesties om je in trance te leiden. Verder maak ik ook in de therapie gebruik van suggesties mocht dit nodig zijn.

In trance ben je gevoeliger voor suggesties waardoor de therapie effectiever kan zijn. Je neemt als het ware alles beter in je op waardoor je het gewenste gedrag ook na de sessie makkelijk uit kan voeren.

Ik maak hierbij o.a. gebruik van beeldsuggesties en verbale suggesties.

Terug naar technieken