Regressietherapie

Regressietherapie is een therapievorm waarbij men er vanuit gaat dat vroegere onverwerkte ervaringen ten grondslag liggen aan je huidige probleem. 

Regressie is het terug gaan in de tijd. 

Ik begeleid je doelgericht in trance naar vroegere vaak vergeten onverwerkte ervaringen zodat deze alsnog verwerkt kunnen worden. 

Terug naar technieken