Prenatale therapie

De reïncarnatiegedachte gaat er van uit dat lichaam en ziel zich verbindt om en nabij de conceptie. Na deze verbinding volgt de zwangerschap waarop na negen maanden de geboorte volgt.

In deze periode ervaarde je wat er lichamelijk met je moeder gebeurde maar ook nam je gevoelens en gedachten van haar en de omringende omgeving in je op.

Deze invloeden nam je onbewust waar en je kon nog geen onderscheid maken welke ervaringen van jou waren en welke van je omgeving. Hierdoor is het mogelijk dat je bent gaan leven naar de overtuigingen die in deze tijd bij jou binnen kwamen.

Ik begeleid je in trance door bovenstaand proces heen en we gaan op zoek naar eventuele oude onverwerkte pijnen, overtuigingen en overlevingsstrategieën die je mogelijk hier al hebt ontwikkeld en waar je nu last van hebt. Deze worden uitgewerkt waardoor ze geen invloed meer hebben op het verdere leven.

Terug naar technieken